Befolkningstillväxt i Stockholm

Publicerad Publicerad i artiklar

Stockholms befolkning har nästan alltid växt. I synnerhet kring förra sekelskiftet när stenstaden byggdes och på 1940-talet när tunnelbanan började byggas ökade stadens befolkning kraftigt. När miljonprogrammen byggdes på 1960- och 1970-talen i våra grannkommuner minskade dock stadens befolkning […]

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

Publicerad Publicerad i artiklar

I april 2022 var det 50 708 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 17 983 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 15 115 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan […]

25 APRIL BEFRIELSEDAGEN

Publicerad Publicerad i artiklar

Som nu börjar bli en tradition samlades några medlemmar av ANPI Stockholm framför La Mano-monumentet, uppfört för att fira offret av de svenskar som frivilligt deltog i det spanska inbördeskriget, för att lägga ner några blommor och minnas betydelsen […]

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

Publicerad Publicerad i artiklar

I februari 2022 var det 50 708 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 816 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 15 044 personer i program med aktivitetsstöd. Sedan […]

VAL AV COMITES I SVERIGE

Publicerad Publicerad i artiklar

Efter år av frånvaro får Sverige återigen COMITES (Comitato degli Italiani in Svezia). Tack vare Silvano Garnerones outtröttliga arbete, med hjälp av andra representanter för FAIS, hölls valet av COMITES den 3 december. De som valts att representera italienare […]