Stockholms befolkning har nästan alltid växt. I synnerhet kring förra sekelskiftet när stenstaden byggdes och på 1940-talet när tunnelbanan började byggas ökade …

I april 2022 var det 50 708 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 17 983 personer arbetslösa …

Il Lavoratore är en av de äldsta italienska emigrationstidningarna i Europa och Skandinavien.

Italienaren.org är en online-tidning som syftar till att fördjupa de kulturella, sociala och språkliga kontakterna mellan det italienska samhället som är bosatt i Sverige och svenskar som är intresserade av italienskt språk och kultur.