I oktober 2021 var det 52 594 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 21 643 personer arbetslösa …

I GUIDOS MINNE

Vi informerar alla intresserade att begravningen av vår vän Guido Zeccola kommer att hållas måndagen den 15 november kl 13.00 i katolska …

Italienaren.org är en online-tidning som syftar till att fördjupa de kulturella, sociala och språkliga kontakterna mellan det italienska samhället som är bosatt i Sverige och svenskar som är intresserade av italienskt språk och kultur.