På senare tid har man i Italien försökt likställa motståndet mot nazi-fascisterna och anti-vaccinrörelsen, både i media och i samband med demonstrationer.  …

Efter år av frånvaro får Sverige återigen COMITES (Comitato degli Italiani in Svezia). Tack vare Silvano Garnerones outtröttliga arbete, med hjälp av …

Italienaren.org är en online-tidning som syftar till att fördjupa de kulturella, sociala och språkliga kontakterna mellan det italienska samhället som är bosatt i Sverige och svenskar som är intresserade av italienskt språk och kultur.