Om oss

Italienaren.org är en webbplats vars syfte är att fördjupa kulturella kontakter, sociala och språkliga, mellan det italienska samhället i Sverige och svenskarna, samt informera och göra det enklare för svenskar som är intresserade av italienska språket och kulturen. Webbplatsen syftar också till att informera den italienska samhället, både i fråga om de italienska och svenska myndigheterna , för att bibehålla och utveckla kulturen och det italienska språket i Sverige och informera italienska medborgare bosatta i Sverige när det gäller specifika frågor om italiensk emigration.

Vår hemsida är länkad till FAIS-IR och den periodiska tidning av italienarna i Sverige Il Lavoratore, endast periodisk på italienska i Sverige.
Italienaren.org är oberoende av politiska partier eller religiösa samfund. Italienaren.com och “Il Lavoratore” är medlemmar i FUSIE (Förbundet av den italienska Press Utomlands).

Våra kontor finns i Stockholm i Bellmansgatan 15. Om du vill träffa oss, vänligen boka tid via e-post.