ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

Pubblicato il Pubblicato in articoli

Sedan februari 2020 har antalet arbetssökande ökat med 8,0 procent (3 864 fler) medan de arbetslösa har ökat med 15,2 procent (3 206 fler) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,2 procent (142 fler).

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

Pubblicato il Pubblicato in articoli

I maj 2019 var det 47 136 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 589 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 715 personer i program med aktivitetsstöd.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

Pubblicato il Pubblicato in articoli

I april 2019 var det 47 074 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 551 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 746 personer i program med aktivitetsstöd.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

Pubblicato il Pubblicato in articoli

I mars 2019 var det 47 312 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 734 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 801 personer i program med aktivitetsstöd.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

Pubblicato il Pubblicato in articoli

I februari 2019 var det 47 352 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 862 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 712 personer i program med aktivitetsstöd.

ARBETSLÖSA I STOCKHOLM

Pubblicato il Pubblicato in articoli

I december 2018 var det 47 588 kvarstående arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 18 844 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 10 253 personer i program med aktivitetsstöd.